Gedicht Ontmoeten

Ontmoeten (Niek Stolk)

is meer dan iemand tegenkomen

of bij elkaar zijn.

Je ontmoet niet zoveel mensen.

Ontmoeten heeft iets

van verwondering en herkenning.

De ander is het antwoord op de vraag

op iets in jou.

Een echte ontmoeting raakt je.

Niet dat je alles moet zeggen

tegen de ander,

maar wel dat die ander

jou iets mag zeggen of vragen.

Ontmoeten is de ander

binnenlaten in het huis van jezelf

met het risico

dat hij of zij ontdekt

dat niet alles echt is in je huis,

dat je je soms anders voordoet,

dat je kwetsbaar bent

en soms anderen napraat.

Iemand ontmoeten is

iemand binnenlaten

in de binnenste cirkel van je leven.

Hij zal vragen naar je ervaringen,

gewoontes, gevoelens en opvattingen.

Pas als je de ander

zo diep laat binnendringen

kun je van een ontmoeting spreken.

Een echte ontmoeting laat sporen na.